Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden per 1 februari 2022
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. V:121.921

Wekelijkse lessen

Ik hecht in mijn muzieklessen erg veel waarde aan continuïteit en vind het dan ook heel belangrijk dat de lessen elke week op een vast tijdstip plaatsvinden. Dit bevordert niet alleen de vooruitgang, maar helpt ook de terugkerende routine van het lesnemen.

Inbegrepen in (en na) de lessen

Tijdens, maar ook na, de lessen mag je me altijd vragen stellen met betrekking tot de lessen en aanverwante zaken. Ik vind het als docent belangrijk om betrokken te zijn, en te blijven. Tussen lessen in, mag je me per e-mail altijd vragen stellen over het huiswerk en andere les-gerelateerde zaken. Je hoeft dus niet met vragen te blijven zitten tot de volgende les. Je krijgt van mij (blanco) bladmuziek en audiomateriaal. Mocht je op zoek zijn naar een (nieuw) instrument, dan denk ik graag met je mee. Ook help ik je graag met zoeken naar partituren (bladmuziek) voor de stukken die je graag wil leren spelen.

Over de lessen

Hieronder belangrijke zaken mbt de lessen. lees ze alsjeblieft goed door.D

  • De pianolessen duren 30, 45 of 60 minuten en vinden wekelijks plaats.
  • Alle lesdata worden in overleg met de leerling (of zijn/haar ouders) aan het begin van het lesjaar vastgelegd.*
  • Er is één les per week op een vast tijdstip. Het is niet mogelijk om eens per twee weken les te volgen.
  • Totaal zijn er 38 lessen, verdeeld over één lesjaar.
  • Het lesjaar begint in september en loopt tot en met augustus.
  • Een door de leerling afgezegde of gemiste les kan niet ingehaald of verrekend worden.
  • Lesgeld dient uiterlijk één week voorafgaande de lesmaand te zijn voldaan.
* Als uitvoerend musicus is het voor mij af en toe noodzakelijk, in verband met te geven concerten (of te volgen vervolgopleidingen), om een les te verzetten. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de leerling (of zijn/haar ouders) en gaat niet ten koste van de 38 lessen in een jaar.

Tarieven

Neem voor de meest actuele tarieven contact met me op via de e-mail.

Begin- en opzegtermijn

Les nemen is niet gebonden aan een begindatum. De opzegtermijn is één kalendermaand.

Tot slot

Het volgen van lessen is een wederzijdse overeenkomst. Een overeenkomst waarin ik veel waarde hecht aan persoonlijke afspraken. Er kunnen altijd situaties ontstaan waarbij van deze overeenkomst kan worden afgeweken, met dien verstande dat dat uitzonderingen zijn. Daarbij reken op je begrip, mocht het desondanks niet mogelijk zijn om tot een afwijkende afspraak te komen.

~ Fred Händl

Hierboven vindt u de Algemene Voorwaarden per 1 februari 2022
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. V:121.921